Rightsource
De juiste mens op de juiste plaats in een tijd van flexibilisering van de factor arbeid: “Rightsource”.

Een visie, een processtandaard, een veranderingsaanpak en een realisatie aanpak inclusief software oplossing maken deel uit van de complete product suite.

Uw organisatie kan vernieuwde sourcing strategieën daadwerkelijk ten uitvoer brengen. Een must voor u als vernieuwende leider en moderne HR specialist.

Productsuite
“Rightsource” is een productsuite gericht op succesvol sourcen van de menselijke factor. Deze product suite richt zich op:

Visie
Een visie op de ontwikkelingen in de aanbod- en vraagzijde, resulterend in een vernieuwend en vernieuwd spel op de arbeidsmarkt. Het onderscheid tussen vast en variabel personeel vervaagt. Het verwervingsproces vraagt om een duidelijke eenduidige aanpak. Kosten effectiviteit gekoppeld aan schaarste maakt de noodzaak om de juiste mensen te werven en te binden nog groter. En binden is niet meer hetzelfde als in dienst hebben. Ook “business” is en blijft “social”. De rol van Social Media zal hierin dan ook groeien. De juiste persoon op de juiste plek gaat over persoonlijke competenties en samenwerking. De kosten moeten gerelateerd zijn aan de opbrengsten. Lagere kosten als doel gaat geheel voorbij aan de invloed van de menselijke factor op het resultaat. De menselijke factor is in een kenniseconomie geen commodity. “Rightsource” biedt de basis voor de toekomst.

Proces
De vernieuwde opzet van sourcing als proces. Sourcing betreft het samenstellen van de gewenste arbeidsbezetting op het juiste moment rekening houdend met minimaal de aspecten:

  • Kennis
  • Ervaring
  • Rolverdeling
  • Samenwerking
  • Kosten

In het proces moet ingespeeld kunnen worden op de marktontwikkeling in vraag en aanbod.
Structurele aspecten betreffen het kunnen opvangen van het gebrek aan en het verlies van kennis, het opvangen van piekbelastingen en het versterken van coördinatie.

Vanuit een sourcing strategie gericht op flexibiliseren moet worden zorg gedragen voor een verbetering van de kwalitatieve performance van de factor arbeid. Het proces om dit te faciliteren moet worden ingebed in de organisatie.

De blauwdruk van een generiek “Rightsource” proces is beschikbaar. Verantwoordelijkheden, processtappen en besturingsaspecten zijn volledig uitgewerkt en toepasbaar te maken.

Verandering
De besturing op het realiseren van de verandering. Succesvol aanpassen en veranderen is de sleutel naar het succes in het resultaat. Een organisatie moet ondersteund worden in het zelf sturen van de verandering op basis van gekozen relevante uitgangspunten. Prioritering in de aanpak op basis van pragmatische haalbaarheid maakt de kans op succes nog eens groter ook. Gebaseerd op de LEAN aanpak wordt dit met “Rightsource” mogelijk gemaakt.

Realisatie
“Rightsource” is de oplossing die de implementatie van de visie en de processtappen mogelijk maken. Met name zijn schaalbaarheid en inpassing in bestaande omgevingen belangrijk om de gewenste veranderingen mogelijk te maken. Nog veel belangrijker zijn de mogelijkheden om de processen te kunnen besturen naar het bereiken van de gewenste niveau van kwaliteit. De “Rightsource” producten zijn geselecteerd en gemaakt om klein te kunnen beginnen en groots te eindigen. Het volledige sourcingproces kan worden bestuurd en worden uitgevoerd.